• Material för kläder

    Kläder och sånt

    Som man är klädd blir man sedd heter det. De första avgörande sekunderna när man träffar någon för första gången avgör i vilket fack man hamnar. Stämpeln man får kan vara mycket svår att få bort. Fiende eller kamrat? Det måste snabbt avgöras. Jämför med hur militären genom historien har vinnlagt sig om tydliga klädesattribut för att tydligt visa med vem man har sin tillhörighet. Dyker en avvikande klädsel upp så betyder det en fiende som naturligtvis ska tillintetgöras. Från krig till jobb Det är inte så många av oss som kommer i kontakt med militären eller krig i vår vardag. Däremot så går vi nästan alla till ett jobb.…